LimburgMakers

Limburgse MKB-ondernemingen die actief zijn in de maakindustrie krijgen extra ondersteuning. Via LimburgMakers krijgt het MKB een integraal stimulerings- en ondersteuningsprogramma aangeboden waarmee zij zich verder kan ontwikkelen en haar concurrentievermogen structureel kan verbeteren. Hiervoor is in totaal ruim negen miljoen euro beschikbaar ten behoeve van diverse bijeenkomsten en workshops en zes subsidie-instrumenten.

Daarnaast stimuleert LimburgMakers de samenwerking tussen MKB-ondernemingen onderling en tussen MKB-ondernemingen enerzijds en onderwijs- en onderzoeksinstellingen anderzijds.

Heeft u als MKB-ondernemer belangstelling voor de activiteiten van LimburgMakers of wilt u gebruik maken van de subsidie-instrumenten, verken dan deze site voor de mogelijkheden, of neem contact op met het secretariaat LimburgMakers.

Laatste indieningsrondes voor subsidieaanvragen!

In september zijn de laatste indieningsrondes voor nieuwe subsidieaanvragen. Aanvragen voor KennisCheque, InnovatieHaalbaarheid en PerformanceAdvies kunnen t/m 1 september worden ingediend. Aanvragen voor InnovatieProject en InnoavtieManager t/m 6 september

Voor beide rondes geldt dat er nog beperkt budget beschikbaar is. Dit betekent dat de ingediende aanvragen onderling met elkaar vergeleken worden (tendersysteem) en de best scorende aanvragen subsidie ontvangen totdat het budget op is.

De uitvoeringstermijn van projecten is met 1 jaar verlengd. Projecten moeten uiterlijk 1 september 2017 zijn afgerond.