LimburgMakers

Limburgse MKB-ondernemingen die actief zijn in de maakindustrie krijgen extra ondersteuning. Via LimburgMakers krijgt het MKB een integraal stimulerings- en ondersteuningsprogramma aangeboden waarmee zij zich verder kan ontwikkelen en haar concurrentievermogen structureel kan verbeteren. Hiervoor is in totaal ruim negen miljoen euro beschikbaar ten behoeve van diverse bijeenkomsten en workshops en zes subsidie-instrumenten.

Daarnaast stimuleert LimburgMakers de samenwerking tussen MKB-ondernemingen onderling en tussen MKB-ondernemingen enerzijds en onderwijs- en onderzoeksinstellingen anderzijds.

Heeft u als MKB-ondernemer belangstelling voor de activiteiten van LimburgMakers of wilt u gebruik maken van de subsidie-instrumenten, verken dan deze site voor de mogelijkheden, of neem contact op met het secretariaat LimburgMakers.

LET OP: In verband met werkzaamheden aan onze server is de mailbox info@limburgmakers.nl aanstaande donderdag 27 oktober van 22.00 uur tot vrijdag 28 oktober 9.00 uur niet beschikbaar. Mails die in die perode worden gestuurd, komen niet binnen in de mailbox.

Indienen nieuwe subsidieaanvragen niet meer mogelijk!

In september zijn de laatste indieningsrondes voor nieuwe subsidieaanvragen geweest. Hiermee is het beschikbare subsidiebudget uitgeput en is het niet meer mogelijk om nieuwe subsidieaanvragen in te dienen.

De uitvoeringstermijn van projecten is met 1 jaar verlengd. Projecten moeten uiterlijk 1 september 2017 zijn afgerond.