LimburgMakers

Limburgse MKB-ondernemingen die actief zijn in de maakindustrie krijgen extra ondersteuning. Via LimburgMakers krijgt het MKB een integraal stimulerings- en ondersteuningsprogramma aangeboden waarmee zij zich verder kan ontwikkelen en haar concurrentievermogen structureel kan verbeteren. Hiervoor is in totaal ruim negen miljoen euro beschikbaar ten behoeve van diverse bijeenkomsten en workshops en zes subsidie-instrumenten.

Daarnaast stimuleert LimburgMakers de samenwerking tussen MKB-ondernemingen onderling en tussen MKB-ondernemingen enerzijds en onderwijs- en onderzoeksinstellingen anderzijds.

Heeft u als MKB-ondernemer belangstelling voor de activiteiten van LimburgMakers of wilt u gebruik maken van de subsidie-instrumenten, verken dan deze site voor de mogelijkheden, of neem contact op met het secretariaat LimburgMakers.

LimburgMakers is verlengd!

Vanwege succes is LimburgMakers met 1 jaar verlengd. Subsidieaanvragen kunnen nu tot 1 oktober 2016 worden ingediend, zolang er voldoende budget beschikbaar is. De nieuwe indieningsmomenten voor de diverse subsidie-instrumenten staan hier.

Dit betekent ook dat de uitvoeringstermijn van projecten met 1 jaar is verlengd en projecten uiterlijk 1 september 2017 moeten zijn afgerond.